התייעלות כלכלית - איגוד התאגידים העירוניים

התייעלות כלכלית

התייעלות כלכלית

חשיבותו של המשאב האנושי בתאגידים עירוניים

מאת: רו"ח זוריק ולדר

כיצד אפשר לחסוך הוצאות על פינוי פסולת?

רשויות מקומיות מוציאות כל שנה סכומי עתק על פינוי פסולת בשטח שיפוטן. פסולת זו כוללת בתוכה את הפסולה הביתית, פסולת עסקית, פסולת גזם ובניין. נכון, להיום מרבית הרשויות המקומיות במדינת ישראל מפנות את כל הפסולת בשטח שיפוטן על חשבונן ואילו חלק מינורי מהרשויות מגיעות להסכמים כאלו ואחרים עם עסקים/מתחמים שונים עבור תשלום כלשהו עבור פינוי הפסולת ממתחמים אלו.

מאת: רו"ח זוריק ולדר

הפתרון החלקי לסוגיה של צמצום עלויות עבור פינוי פסולת הגיע בדיוק לפני שנתיים בפברואר 2018 בדמות פרסום אמות מידה הנוגעות לחוק עזר פסולת עודפת.

חוק עזר פסולת עודפת מאפשר לגבות אגרה רק מעסקים ולא מתושבים ורק בגין מרכיב הפסולת העודפת שמעל לפסולת הבסיסית. בנקודה זו אסביר את משמעות המושגים פסולת בסיסית ופסולת עודפת:

  • פסולת התואמת שימוש ביתי – פסולת הדומה במאפייניה לפסולת הנוצרת במשקי בית, אשר נוצרת בידי העובדים הקבועים בבית העסק במהלך שהותם בבית העסק. פסולת זו כוללת בעיקר מזון, שתייה ומוצרי צריכה מקובלים בהתנהלות – יום יומית רגילה, בכמות המשקפת התנהלות "ביתית". ככלל, פסולת זו תוכר כפסולת הבסיסית שבגינה לא יידרש בעל העסק לשלם אגרה בגין פינוייה.
  • פסולת "עודפת" – עודפי חומר גלם ותוצרים של תהליכי ייצור – יש לשאוף לכך שפסולת זו תיחשב "פסולת עודפת" שניתן, במסגרת חוקי עזר, לגבות בגינה אגרה, או לדרוש מהעסק את פינויה וזאת במטרה לעודד את העסקים לצמצם את כמות הפסולת ובמטרה להפנים את עלות פינוייה על העסקים.

בשנתיים האחרונות, משרדנו, חכמ ייעוץ מוניציפאלי, מלווה עשרות רשויות מקומיות בבחינה, ליווי, חקיקת חוק עזר בנושא הנ"ל וכן ביישום החוקים בפועל.

כאמור, חוק העזר מאפשר לרשות מקומית לחסוך עלויות מהויות בתחום זה. לדוגמא ברשות מקומית בעלת כ 20,000 תושבים, הוצאות הפינוי על פסולת עומדות על כ – 12 מיליון ₪ בשנה. עלות זו מחולקת בין עלות של 3.6 מיליון ₪ בגין פסולת עסקית לבין 8.4 מיליון ₪ בגין פסולת ביתית. בגין פסולת ביתית הרשות אינה יכולה לחייב עבור האגרה היות ואגרה זו באה לידי ביטוי בגין תשלומי ארנונה של התושבים. עם זאת, בגין פסולת עסקית, הרשות יכולה לגבות אגרה בגובה של כ – 3 מיליון ₪ מהעסקים השונים. גביית אגרה זו מביאה לכך שהרשות חוסכת למעלה מ – 80% בגין עלויות פסולת עסקית וכ – 25% מסך העלות הכוללת של פינוי הפסולת.

מעבר לחיסכון הגדול בעלויות הפינוי לרשות, חוק עזר והטיפול בו מביא לעלייה משמעותית במחזור הפסולת, מגדיל את הניקיון ואת היעילות בשינוע הפסולת ומקטין את הפסולת המוטמנת.

בתאריך ה – 2/3/21 משרדנו עורך וובינר בנושא אליו נרשמו כ -100 אנשים מה שמצביע על חשיבות וגודל הנושא.

בשנים האחרונות מדינת ישראל משקיעה תקציבים רבים בכל הנושא של פסולת – אם זה בהקמה של תחנות חכמות למיון פסולת, הסברה, חינוך וזאת כדי להגיע לצמצום כמויות הפסולת המוטמנים בישראל. משרדנו מאמין כי חוק העזר יגרום לשינוי המשמעותי ביותר בנושא היות והוא מהווה תמריץ כלכלי ויעיל.

כותב המאמר: רו"ח זוריק ולדר, מומחה לנושא פסולת עודפת ורואה חשבון של איגוד התאגידים העירוניים.

פרטי התקשרות:

חכמ ייעוץ מוניציפאלי, מנחם בגין 150 ת"א

zorik@hacham.co.il

חשיבותו של המשאב האנושי בתאגידים עירוניים

מאת: רו"ח זוריק ולדר

כידוע על מנת להקים ולהסדיר את התאגיד העירוני מול משרד הפנים, נדרשים התאגידים העירוניים לאשר את המבנה הארגוני הרצוי שלהם.

על פניו מדובר על תהליך פשוט בו מנכ"ל התאגיד יחד עם הרשות המקומית נדרשים לקבוע את בעלי התפקידים הנדרשים לתפעול התאגיד. יחד עם זאת, משרד הפנים (בצדק יש לומר) מבקש לעשות ניתוחים כלכליים ותפעוליים על מנת להצדיק כל בעל תפקיד כזה. ניתוח זה, דורש ניתוח מדויק של כל בעל תפקיד, תפקידו בתאגיד העירוני, ניתוח התחומים והאנשים שהוא יהיה אחראי עליהם וכן למי הוא אמור לדווח על פעולתו. בנוסף, יש לנתח את התקציב הנפרד שכל בעל תפקיד (במידה ורלוונטי) הולך לנהל עבור התאגיד, לנתח את תחזית תזרים המזומנים של התאגיד ולהראות את התפוקות והמשאבים הנדרשים לכלל התאגיד בסינרגיה בין המחלקות/אגפים שונים.

גם כאן, פעילות התאגיד אינה מסתיימת – על מנת לבצע את ההליך בצורה מקסימאלית, יש לבחון האם השכר הצפוי של כל בעל תפקיד אכן מתאים לפעילות שלו; כאן, אנו כאן עוברים למגרש של משרד האוצר. היות והשכר של בעלי התפקידים הבכירים והלא בכירים נקבעו על ידי חוזרים של משרד האוצר, הרי שיש לבצע התאמה שלהם, קרי לראות אם תפקיד שהתאגיד חשב לייעד למנהל מחלקה, אכן יתאים לדרגת השכר של מנהל מחלקה או שמע יש להעסיק מנהל אגף (היות והוא יקבל שכר גבוה יותר).

לאחר התאמה של כל הנושאים האלו, יש לבחון האם התאגיד יכול לעמוד בכל הדרישות של עלויות המעביד של כלל העובדים הנדרשים או שיש צורך בהשלמת תקציב מהרשות המקומית אליה הוא שייך.

עכשיו, על מנת להבין את המהות של ביצוע תהליך נכון עבור התאגיד נבין את המציאות בה מתמודדים איתה מנכ"לים של תאגידים עירוניים ביום יום.

עבור מנכ"ל תאגיד עירוני המשאב האנושי הוא הדבר המהותי ביותר ובמידה ואין לו את התקן של אותו משאב הרי שהוא פשוט חסר אונים והאופציות היחידות שנשארות לו הן או לא לעשות כלום או לקחת שירותים במיקור חוץ ולשלם עבורם כפול. מצב זה מביא את המנכ"ל והתאגיד לחוסר גמישות תפעולית, הפסד כספי ציבור מיותרים וכמובן גורם לעיכובים שונים בתפעול הפרויקטים דבר שמביא איתו להפסד כספי נוסף ולחוסר יעילות.

הפתרון המוצע והנכון לבצע הוא לעשות ניתוח מעמיק לפעילות התאגיד הקיימת היום וכן העתידית (כמה שאפשר) וזאת קודם כל לאשר את התקנים הנחוצים מול משרד הפנים. יש להדגיש, אישור התקן לאו דווקא אומר שמחר בבוקר כבר מעסיקים את העובד החדש, אך זה כן נותן למנכ"ל התאגיד את הגמישות החשובה שהוא כל כך זקוק לה.

לסיכום, תאגיד עירוני אינו מפעל, הוא תאגיד המספק שירותים ולא חומרי גלם/מוצרים ולכן המשאב האנושי שבו הוא הכוח האמיתי לשנות ולהוביל דברים.

מאמרים נוספים מזירת המומחים

זירת המומחים

על הצלחה ודעות קדומות

מאמר בנושא: ניהול קריירה סטריאוטיפים אינם דבר שלילי. הסטריאוטיפים עוזרים לנו לקטלג את העולם במגירות, מה שמקל על פעילות המוח בשגרה ועוזר לנו להתמצא בעולמנו

קרא עוד »
זירת המומחים

הכוח של הרשתות החברתיות

מאמר בנושא: דיגיטל האם יש נוסחה מסודרת לניהול רשתות חברתיות ודיגיטל במועצות ורשויות מקומיות?ננסה לעשות קצת סדר בדברים. מאמר ע״פ יונתן הולט מומחה לשיווק דיגיטלי,

קרא עוד »
זירת המומחים

זירת המומחים: אנרגיה

התייעלות אנרגטית ורווח כספי בצידה​ מאת: עו"ד לירון גולדנברג, מנכ"ל החברה לפיתוח פתח תקווה להמשך קריאה אנרגיה, סביבה ותאגידים עירוניים​ מאת: עו"ד לירון גולדנברג, מנכ"ל

קרא עוד »
זירת המומחים

זירת המומחים: יחסי ציבור

כך יישמר כל מנהל ואיש ציבור מהתקשורת​ מאת: ממי פאר, בעלים ושותף פאר לוין תקשורת להמשך קריאה הבחירות מתקרבות. תמצאו את האיזון מאת: ממי פאר,

קרא עוד »
זירת המומחים

התייעלות כלכלית

כיצד אפשר לחסוך הוצאות על פינוי פסולת מאת: רו"ח זוריק ולדר להמשך קריאה חשיבותו של המשאב האנושי בתאגידים עירוניים מאת: רו"ח זוריק ולדר להמשך קריאה

קרא עוד »
זירת המומחים

איך מנהלים מכרזי מסגרת

מאמר בנושא: מכרזים יותר ויותר רשויות ותאגידים מנהלים בשנים האחרונות מכרזי מסגרת שנתיים לבינוי, פיתוח, אחזקה ושיפוצים, וכיום מרביתם מתבססים על מחירוני דקל. מאת: קבוצת

קרא עוד »
זירת המומחים

סביבה ״רווית רגולציה״

מאמר בנושא: אסטרטגיה ולובינג כוס הקפה שהזמנו הבוקר בדרך לעבודה, הוגשה לנו ע״י מלצר שחובות המס על התשר שהשארנו לו נדונה כרגע ברשויות המס. הארנונה

קרא עוד »
דילוג לתוכן