- איגוד התאגידים העירוניים

חברות וחברים,

אני שמח לבשר כי לאחר חודשים של מו"מ לא פשוט ועבודה מאומצת הגענו להסכמות מול הממונה על השכר במשרד האוצר בדבר תנאי השכר ותנאים  נלווים לעובדים שאינם בכירים בתאגידים העירוניים.

מדובר בבשורה היסטורית לאלפי עובדים שעד כה, תנאי שכרם היו לא בהירים וחלקם, זכו לתנאי לשכר ותנאי העסקה פחותים מאשר חבריהם בשלטון המקומי ובשאר הגופים הציבוריים.

ההסכמות עוגנו בחוזר הממונה על השכר המפרט את תנאי ההעסקה ותנאי השכר לעובדים שאינם בכירים בתאגידים העירוניים והוא מצורף למכתבי.

 אני מבקש להודות לצוותים המקצועיים שלנו שהובילו לצידי את המהלך ואף יהיו מוכנים לסייע לכם בהטמעת כללי מתווה השכר החדש הלכה למעשה, יועמ"ש האיגוד עו"ד מיכל רוזנבוים ועו"ד יניב בריטשטיין שותפה וליועץ השכר של האיגוד רו"ח ועוד" עלאא ריאן וצוות משרדו.

כמובן, אני מבקש להודות גם לנציגי הממונה על השכר במשרד האוצר, הממונה מר קובי בר נתן, סגנו מר דיאא אסדי ומר גלעד ווירגין שהובילו את הטיפול בנושא במסירות ובהגינות והיו קשובים לצרכים שלנו.

עקב בצד אגודל, תוך התחשבות בצרכים שעלו מהתאגידים השונים התקדמנו והגענו להסכם שאלו עיקריו:                                 

1. מעבר לשכר שקלי וביטול הכלל של "כמקובל ברשות המקומית" תוך יצירת וודאות למנכ"לים באשר לשכר ותנאי העסקה אותם החברה רשאית לשלם לעובדים שאינם בכירים ומתן וודאות ואופק התקדמות לעשרות אלפי עובדים שתנאי שכרם היו עמומים עד כה.

2. מתן שכר גבוה יותר לעובדי התאגידים העירוניים מהמקובל עד כה  והמקובל בגופים מקבילים, ההולם את התפקיד ומאפשר משיכת כ"א איכותי גם בדרגים הנמוכים יותר לתאגידים העירוניים.

 3. מעבר לשיטת קידום שכר עובדים "על פי תקציב קידום" במקום קידום אוטומטי על פי דרגות שהיה נהוג עד כה, כך שהמנכ"ל יוכל לקדם בשכר עובדים בהתאם להישגי העובד ועל פי עמידה ביעדים שיוגדרו מראש.

 4. מתן אפשרות לשלם לעובדים שהגיעו לשיא שכרם מענקים, כחלק מתקציב הקידום ועל ידי כך, לעודד מצוינות והצטיינות בחברה.

 5. שמירת שיקול הדעת של דירקטוריון החברה לגבי אילו מתנאי ההעסקה הנלווים לעובדים הוא רוצה לאמץ ואילו לא (כל חברה יכולה להחליט לגבי כל תנאי נלווה, האם היא מעוניינת לשלם על פי החוזר או לשלם על פי המינימום הקבוע בחוק) תוך התאמה ליכולות התקציביות של כל תאגיד ותאגיד.

 6. שיפור תנאי ההעסקה הנלווים של העובדים בתאגידים העירוניים במספר היבטים:

א. העלאת המשכורות המקובלות עד כה לעובדי התאגיד שאינם בכירים.

ב. אפשרות לקליטת עובדים בשכר גבוה יותר מדרגת השכר התחילית,  לעובדים בעלי ותק מקצועי עודף או השכלה עודפת.

ג. הגדלת מכסת ימי החופשה והמחלה של העובדים.

ד. מתן 2 ימי בחירה לעובד (ימים בהם העובד מצוי בחופש אולם מקבל שכר) מעבר למכסת ימי החופשה השנתית.

ה. מתן חופשה בתשלום לעובדים בגין ימי אבל של קרובים מדרגה ראשונה (בנוסף על מכסת החופשות השנתית).

 ו. מתן אפשרות לעובדים לקבלת יום מחלה בתשלום מלא (100%) מהיום הראשון, ל- 4 ימים בשנה.

 ז. מתן אפשרות לחברות עירוניות (המעוניינות בכך ויש ברשותן תקציב) להעניק הסדר פידיון ימי מחלה גם לעובדים שאינם בכירים.

 ח. מתן אפשרות לחברות עירוניות (המעוניינות בכך ויש ברשותן תקציב)  להעניק תנאים נלווים שונים לעובדים בהתאם למקובל ברשויות    המקומיות/במדינה כגון: קרן השתלמות, הוצאות רכב, כוננות, ביגוד, טלפון,  תוספת מעונות וכד'.

ט. מתן אפשרות לחברות עירוניות (המעוניינות בכך ויש ברשותן תקציב) להעניק הסדר פנסיוני מיטיב לעובדים.

 י. מתן אפשרות לחברות עירוניות (המעוניינות בכך ויש ברשותן תקציב) להפריש לגמל גם עבור שעות נוספות והוצאות שונות.

יא. מתן אפשרות לתשלום דמי רישיון מקצועי לעובדים הזכאים לכך.

יב. הכרה בוותק של עובדים חדשים בעבודה ברשות מקומית או חברה עירונית אחרת לצורך תשלום תנאים נלווים.  

 

החוזר טומן בחובו הנחיות רבות ומטבע הדברים יעלה שאלות רבות.

 אנחנו נקיים מפגשים מקצועיים בהם היועצים המשפטיים ויועץ השכר של  האיגוד יענו על שאלות וסוגיות שונות.

דילוג לתוכן