• יום עיון בנושא יזמות ופיתוח עסקי בתאגידים עירוניים 10.2.22

    השתתפות ביום עיון בעלות 50 ש"ח לחבר איגוד ו- 100 ש"ח למי שאינו חבר איגוד. ניתן לשלם בשיק לפקודת איגוד התאגידים העירוניים יש לדאוג לתשלום עד לתאריך 10/2/22